Ваучер за подарък

Подари щастие с ваучер за подарък от Кристур!

ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ / от Общите условия за туристическо пътуване на Крис Тур –Крис Кар ЕООД
  1. Ваучерът за подарък е официален документ, удостоверяващ правото на притежателя му да получи туристическа услуга на или резервирана чрез Крис Тур;
  2. С ваучера могат да се закупят всички продукти и услуги, които предлага ТА Крис Тур до размера на неговата парична стойност. Крис тур приема предплатените ваучерите от техните притежатели, като приспада стойността на ваучера от стойността на резервираната туристическа услуга. В случай, че притежателя на ваучера желае да ползва услуга с по-висока стойност от тази на издадения ваучер разликата до пълния размер се доплаща от него. В случай, че ваучерът е на стойност по-голяма от заявените услуги, разлика не се възстановява;
  3. Ваучерът може да бъде ползван без ограничения за дестинация, сезон, период и категория на настаняване за всички продукти, които предлага Крис Тур без ограничение;
  4. Ваучерът се използва еднократно;
  5. Ваучерът не може да се преотстъпва;
  6. В случай на кражба или загуба, ваучерът МОЖЕ да се преиздава, само по искане / след потвърждение на поръчителя му ( но не и на собственика );
  7. Ваучерът не може да се заменя с неговата парична равностойност;
  8. Валидността на вашия ваучер е 12 месеца от момента на покупката.